Transparența interacțiunilor noastre De ce este importantă transparența?

Colaborarea dintre industria farmaceutică, profesioniștii și organizațiile din domeniul sănătății reprezintă un element vital pentru a facilita dezvoltarea și utilizarea eficientă a medicamentelor noi și pentru a contura viitorul activităților de cercetare. Creșterea gradului de transparență a acestor relații legitime și deja bine reglementate are drept scop asigurarea unei mai bune înțelegeri a colaborării dintre industrie, profesioniști și organizații din domeniul sănătății.

Care este angajamentul asumat de Sanofi în materie de transparență?

Considerăm că transparența se reflectă asupra credibilității și consolidării încrederii în compania noastră. Ne-am asumat angajamentul de a ne conforma tuturor regulilor și reglementărilor în vigoare care guvernează transparența (Sanofi Romania urmează legislația locală din iunie 2015). Începând din luna iunie 2016 și în calitate de companie membră a EFPIA, Sanofi face publice la nivel european detaliile privind colaborările sale cu profesioniștii (HCP) și organizațiile (HCO) din domeniul sănătății. Informațiile publicate includ transferuri de valoare pentru activități precum cele de cercetare și granturi educaționale acordate organizațiilor din domeniul sănătății, precum și transferuri de valoare acordate cadrelor medicale precum sponsorizări pentru participarea la întâlniri educative, onorarii pentru conferențieri, activități de consultanță și comitete consultative.

De ce colaborăm cu profesioniști și organizații din domeniul sănătății?

Profesioniștii și organizațiile din domeniul sănătății cu care colaborăm ne oferă cunoștințe valoroase, independente și specializate, derivate din experiența lor clinică și din expertiza în gestionarea diverselor afecțiuni. Această expertiză contribuie în mod semnificativ la eforturile noastre de a îmbunătăți calitatea îngrijirii pacientului, generând beneficii atât la nivel individual cât și colectiv.

Datele Sanofi Romania privind transferurile de valoare efectuate către profesioniști și organizații din domeniul sănătății pot fi accesate pe website-ul 
Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale și pe website-ul Asociației Române a Producătorilor Internaționali de Medicamente (ARPIM).