Sanofi Romania – cetatean responsabil
ANGAJAMENTUL NOSTRU

Îmbunătățirea accesului la soluții pentru sănătate este o prioritate

Contribuim

la îmbunătățirea accesului persoanelor defavorizate la soluții de sănătate

Dezvoltăm

proiecte dedicate comunităților și creșterii nivelului de implicare a angajaților noștri

Protejăm

mediul înconjurător

Promovăm

etica și transparența
Oricine are dreptul la sănătate
În 2017, 82 de proiecte dedicate comunităților defavorizate au fost implementate în 65 de țări